Návštěva Dafydda Davise na Singltreku pod Smkem v Jizerských horách

V posledním dubnovém týdnu navštívil na pozvání Lesů ČR a partnerů projektu Singltrek

pod Smrkem v Jizerských horách britský expert z Walesu Dafydd Davis, který se přímo

podílel na projektování a vytyčování stezek Singltreku pod Smrkem v terénu v letech 2008 –

2010. Cílem jeho návštěvy byla jednání se všemi partnery projektu, posouzení stavu stezek a

doporučení, jak stezky udržovat a rozšířit tak, aby tento produkt dosáhl evropské a světové

úrovně a přinesl do této oblasti prostřednictvím zvýšené návštěvnosti další pracovní

příležitosti a zlepšení kvality života místních obyvatel.

Expertíza a doporučení budou k dispozici v polovině června a partneři projektu jsou

připraveni jeho návrhy realizovat.

Postřehy od riderů

Načítám...

Jak je u nás

 
 
Copyright (c) 2012 Singltrek - All rights reserved - Design and Web hosting by Dark York
EU